NORMATYWNY UNE EN ISO 20344:2022

W OCZEKIWANIU Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DOUE).

Normy zharmonizowane Rozporządzenie UE 2016/425

* Informacje zaktualizowane na dzień 24/04/2023.

Okres współistnienia zasad z publikacji wyniesie 1 rok.

Normatywny EN ISO 20344:2011

Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej nastręcza użytkownikom trudności w dokładnym poznaniu ich elementów.

Skorzystaj z porady naszego działu pomocy technicznej. Z przyjemnością poprowadzimy Cię, doradzimy i zaproponujemy najbardziej odpowiednią opcję dla każdego konkretnego zadania. Nasi fachowcy mają bogate doświadczenie, które pozwala im poznać działanie każdego profesjonalnego buta w różnych obszarach pracy. W ten sposób dajemy Ci najlepsze rozwiązanie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

+34 96 531 06 13
 panter@panter.es

Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia firmy SGI

Misión

Projektuje, produkuje i dostarcza profesjonalne obuwie spełniające potrzeby i oczekiwania klientów z sektora publicznego i prywatnego.

Wizja

Kierownictwo wyższego szczebla firmy, oddane dzisiejszemu społeczeństwu, uważa za niezbędne ustanowienie Systemu Zarządzania

Kompleksowe, czyli ekonomiczne i wydajne, i poświęcić wszystkie zasoby, które są niezbędne do zagwarantowania, że ​​wszystkie działania, które

przeprowadzać, unikać stwarzania niepotrzebnego ryzyka dla pracownika lub obiektów i szanować środowisko,

dostarczania produktów spełniających wymagania jakościowe, ustalone w swoich zamówieniach i umowach, dzięki czemu w ten sposób

sposób możemy zapewnić zadowolenie klienta.

W PANTER promujemy Politykę opartą na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań zainteresowanych poprzez

doskonałości naszych produktów analizowanych z perspektywy cyklu życia. Analizując kontekst ww

organizacja i kierunek strategiczny określają kluczowe zasady zgodności w naszej organizacji.

Por ello la empresa, tiene implantado en su organización un Sistema de Gestión Integral basado en las normas: UNE — EN ISO

9001:2015, UNE - EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 45001:2018 i PECAL 2110:2015 i zobowiązuje się m.in. do:

  • Polityka ta jest adekwatna do celu organizacji oraz do charakteru i skali jej działalności oraz ryzyka związanego z pracą.

  • Ciągłe doskonalenie z zachowaniem zgodności z wymaganiami, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zapobieganie zanieczyszczeniom i ochrona środowiska.

  • Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i złemu zdrowiu.

  • Promuj konsultacje i udział pracowników na wszystkich poziomach organizacji.
  • Zapewnij zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, a także innymi związanymi z aspektami środowiskowymi oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa i higieny pracy, których przestrzega firma.

  • Zobowiązuje się do dokumentowania, wdrażania, aktualizacji i komunikowania wszystkim zainteresowanym stronom POLITYKI Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w celu angażowania i motywowania pracowników do udziału w zarządzaniu i rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  • Zaktualizuj politykę SGL, włączając nowe działania, produkty lub usługi, które zmieniają charakter i skalę jakości, ryzyka zawodowego i środowiska.

Pan Ramón Pajares, w imieniu kierownictwa wyższego szczebla, zobowiązuje się do przeglądu wspomnianego Kompleksowego Systemu Zarządzania w celu zapewnienia i ciągłego doskonalenia jego adekwatności i skuteczności; oraz zapewnienia wszelkich zasobów materialnych, ludzkich i technicznych będących w jej dyspozycji dla należytego przestrzegania niniejszej polityki i osiągnięcia ww. celów i zadań.

Kierunek.

Callosa de Segura, 4 grudnia 2018 r

 

 

Świadectwa zaangażowania

Jakość

ISO 9001

Zapewnienie jakości

PECAL/AQAP 2110

Bezpieczeństwo i zdrowie

ISO 45001

Środowisko

ISO 14001

Integracja społeczna

LEY LISMI

Produkt dodany do porównania.