Normen UNE EN ISO 20344:2022  

*Informatie bijgewerkt per 11/05/2023. Bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie (DOUE) EN ISO 20345:2022. De oude EN ISO 20345:2011 norm zal naast de nieuwe EN ISO 20345:2022 norm bestaan tot 11/11/2024, wanneer deze uit het DOUE zal worden geschrapt. Te publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie (DOUE) EN ISO 20346:2022 EN ISO 20347:2022

Normen EN ISO 20344:2011

SGI-Beleid Kwaliteit, Milieu en Gezondheid en Veiligheid

Missie

Ontwerpt, produceert en levert professioneel schoeisel dat voldoet aan de behoeften en verwachtingen van haar klanten in sectoren publiek en prive.

Visie

Het Senior Management van het bedrijf, toegewijd aan de huidige samenleving, acht het essentieel om een ​​managementsysteem op te zetten

Allesomvattend dat zuinig en efficiënt is, en wijd alle middelen toe die nodig zijn om alle activiteiten te garanderen

uitvoeren, onnodige risico's voor de werknemer of faciliteiten vermijden en het milieu respecteren,

het leveren van producten die voldoen aan de kwaliteitseisen, vastgelegd in hun bestellingen en contracten, zodat op deze manier

manier kunnen we zorgen voor klanttevredenheid.

Bij PANTER promoten we een beleid dat is gebaseerd op het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de geïnteresseerde partijen door middel van

van de uitmuntendheid van onze producten geanalyseerd vanuit een nuttig levenscyclusperspectief. Door de context van de

organisatie en strategische richting bepalen de belangrijkste principes van compliance in onze organisatie.

Om deze reden heeft het bedrijf in zijn organisatie een uitgebreid managementsysteem geïmplementeerd op basis van de normen: UNE — EN ISO 9001:2015, UNE - EN ISO 14001:2015, UNE-EN ISO 45001:2018 en PECAL 2110:2015 en verbindt zich er onder meer toe om:

Dat dit beleid past bij het doel van de organisatie en bij de aard en omvang van haar activiteiten en

beroepsrisico's.

Continu verbeteren op het gebied van voldoen aan eisen, milieu en arbo, maar ook voorkomen

Verontreiniging en milieubescherming.

Zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden ter voorkoming van gerelateerde verwondingen en slechte gezondheid

met werk

Bevorder raadpleging en participatie van werknemers op alle niveaus van de organisatie.

Zorgen voor naleving van wettelijke en regelgevende vereisten, evenals andere met betrekking tot milieuaspecten en

gezondheids- en veiligheidsrisico's op het werk die het bedrijf onderschrijft.

Het verbindt zich ertoe het BELEID van de

Uitgebreid managementsysteem, met als doel het betrekken en motiveren van medewerkers om hun deelname aan het management te zoeken en

ontwikkeling van het uitgebreide managementsysteem.

Update het SGl-beleid door nieuwe activiteiten, producten of diensten op te nemen die de aard en het karakter veranderen

omvang van kwaliteit, arbeidsrisico's en milieu.

De heer Ramón Pajares, namens het senior management, verbindt zich ertoe het uitgebreide managementsysteem te herzien om ervoor te zorgen en te verbeteren

voortdurend de geschiktheid en doeltreffendheid ervan; en om alle materiële, menselijke en technische middelen ter beschikking te stellen voor de

adequate naleving van dit beleid en het behalen van de hiervoor genoemde doelstellingen en doelen.

De richting.

Callosa de Segura, 04 de Diciembre de 2018

 

 

Inzetcertificaten

Kwaliteit

ISO 9001

Kwaliteitsverzekering

PECAL/AQAP 2110

Veiligheid en gezondheid

ISO 45001

Milieu

ISO 14001

Sociale integratie

LEY LISMI

Product added to compare.